PLAN DE DEZVOLTARE 2022 - 2026

Clusterul bacifer „Digital Agro-Cluster” din regiunea Ungheni

Clusterul bacifer este amplasat în raionul Ungheni (nucleul producerii este în satul Sculeni și Petrești, iar investițiile post-recoltare sunt concentrate în vecinătate satul Petrești, unde este amplasată camera mobilă de pre-răcire cu capacitate de 25 tone pentru un ciclu; frigider al membrului cooperativei cu capacitate 1000 tone în Călărași cu două tunele de pre-răcire a fructelor cu capacitate de 25 tone fiecare pe ciclu; uscătorie al membrului de tip tunel în Călărași cu capacitate de 6000 kg pe ciclu).

Potențialul Bacifer este specializat în producerea fructelor moi (în special căpșune), dar este orientat în diversificarea producției de fructe și pomușoare. Analiza sectorului de fructe moi și actorilor lanțurilor valorice existente în r-l Ungheni atestă că această direcție în ultimii 2-3 ani are o tendință dinamică de dezvoltare (după restabilirea sistemelor de irigare), ceea ce este benefic și trebuie încurajată prin politici coerente și facilități economice.

Membri

Cei mai importanți actori în sectorul de pomușoare din regiunea Ungheni, au decis înființarea clusterului Bacifer Digital Agro-Cluster

Relații de colaborare

Provocări și oportunități de dezvoltare

Clusterul bacifer este la etapa de formare și de stabilire a legăturilor dintre actorii lanțurilor valorice. În special, se constată interacțiunea actorilor la nivel de producere, unde fermierii au nevoie de cooperare.Totodată, se atestă o colaborare fructuoasă cu APL, proiecte internaționale (UNDP, USAID – APM, etc.) și cu savanți / practicieni din sectorul fructelor moi.

Colaborarea dintre firme

Cooperarea și crearea grupurilor de producători operaționale va permite realizarea mai rapid în ceea ce privește exportul și diversificarea piețelor.

Colaborarea dintre firme și autorități publice

Analiza colaborării dintre firmele producătoare de fructe moi și APL / agenții se constată una fructuoasă și eficientă.

Colaborarea dintre firme și instituțiile de cercetare-inovare-educație

Nucleul existent CÎ „Berries Group” este un grup specializat doar în producerea fructelor moi, care aplică doar tehnologii moderne și intensive în parteneriat cu proiecte inovative din RM și mediul academic.

Produsele clusterului

Membrii grupului sunt poziționați în lanțul de comercializare a fructelor moi în stare proaspătă, pentru aceasta dispun de un frigider mobil ce permite de a pre-răci 25 tone într-un ciclu

Cumpărători și piața de desfacere

Membrii grupului de producători și nucleul clusterului bacifer sunt orientați la diversificarea lanțurilor valorice și comercializarea fructelor moi cu valoare adăugată. Modelul de business al nucleului este comerțul fructelor moi în stare proaspătă și diversificarea producției, în special pentru congelarea fructelor, cu scopul reducerii riscurilor sectoriale.

Exportul a fost motorul dezvoltării sectorului horticol moldovenesc  (inclusiv la culturile bacifere) în ultimii 15 ani și este activitatea prioritară pentru dezvoltarea durabilă a sectorului.

n ultimii ani se constată o tendință tot mai sporită a exportului către Uniunea Europeană. Reieșind din potențialul de consum și dezvoltare a pieței europene.

Strategia de expansiune a Digital Agro-Cluster este implementarea managementului calității  și standardelor în domeniul siguranței alimentare, în  cadrul grupul de producători, prin implementarea acestora, atât la producerii cât și în cadrul procesării pe toate lanțurile valorice.

Toate aceste activități vor contribui și vor facilita  exportul către UE / diversificarea piețelor alternative.

Digital agro-cluster

Viziunea și obiectivele de dezvoltare

Viziunea grupului de companii constă în dezvoltarea clusterizării în sectorul fructelor moi prin diversificare lanțurilor valorice și sporirea competitivității actorilor din cadrul regiunii Ungheni și întreg teritoriul Republicii Moldova.

Obiectiv Strategic 1

Modernizarea tehnologiilor de cultivare a baciferilor prin cercetare și inovații cu scopul sporirii competitivități producției finale

Obiectiv Strategic 2

Diversificarea lanțurilor valorice pentru comerțul fructelor moi prin crearea de valoare adăugată și asigurarea accesării a noi piețe de desfacere

Obiectiv Strategic 3

Formarea de parteneriate comerciale cu potențialii clienți/ consumatori de fructe moi, care va permite contractarea direct de la producători

Gala festivă a concursului raional Ungheni ”Businessmanul Anului”,

În data de 23 iunie, curent, Consiliul raional Ungheni şi partenerii locali au organizat Gala festivă a concursului raional ”Businessmanul Anului”, scopul căreia a fost premierea câștigătorilor și aprecierea succeselor oamenilor de afaceri din raionul Ungheni, obținute pe parcursul anului 2022.

Concursul reprezintă parte componentă a Concursului naţional „Cel mai bun antreprenor din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii”, organizat sub patronatul Guvernului Republicii Moldova, Ministerul Economiei, în comun cu autorităţile administraţiei publice locale.

Evenimentul a debutat cu cuvinte de felicitare din partea dlui Ghenadi Mitriuc, președintele raionului și dl Sorin Badulescu, Seful Biroului Consular al României la Ungheni, Dorin Budeanu, directorul filialei Ungheni a Camerei de Comerț și Industrie a RM – co-organizatorul evenimentului, care au adus sincere felicitări câștigătorilor, au apreciat înalt contribuția mediului de afaceri la dezvoltarea socio-economică și au arătat deschiderea pentru a dezvolta parteneriatele viabile în acest sens. Pe parcurs, cuvinte frumoase și de încurajare au fost rostite de Iurie Vrabie, președinte asociația producătorilor agricoli UnCalNis, dna Natalia Iepuraș, director Zona Economică liberă Ungheni-Business, dna Natalia Sălcuțan, reprezentant BC Moldova-Agroindbank.

Digital Agro-Cluster

R.Moldova, MD-3600, str. Arcașii lui Ștefan 12, ap. 2, mun. Ungheni

+373 69 748 665

Berries Group

R.Moldova, MD-4437, s. Nișcani, r. Călărași

+373 68 995 533

© Berries Group 2023

Top